Bijbelse scheurkalenders voor kinderen

Stichting Interkerk maakt elk kwartaal een 3-tal Bijbelse scheurkalenders voor kinderen. De meeste kinderen vinden een scheurkalender iets prachtigs: een dag is nog niet echt voorbij zo lang het kalenderblaadje niet is afgescheurd. In gezinnen met meer kinderen wordt er soms om gevochten wie dat mag doen! De kans dat het blaadje ook gelezen wordt is groot. Daarmee neemt het kind op een manier die het zelf fijn vindt Gods Woord in zich op en groeit het in het geloof. De volgende kalenders zijn beschikbaar: