KALENDERS
Informatie
 

Bijbelse scheurkalenders voor kinderen

Stichting Interkerk maakt elk kwartaal een 3-tal Bijbelse scheurkalenders voor kinderen. De meeste kinderen vinden een scheurkalender iets prachtigs: een dag is nog niet echt voorbij zo lang het kalenderblaadje niet is afgescheurd. In gezinnen met meer kinderen wordt er soms om gevochten wie dat mag doen! De kans dat het blaadje ook gelezen wordt is groot. Daarmee neemt het kind op een manier die het zelf fijn vindt Gods Woord in zich op en groeit het in het geloof.
De volgende kalenders zijn beschikbaar:

  • HET BEGIN, voor kinderen van ca. 4 t/m 8 jaar (voorleeskalender; geschikt voor gebruik in gezinsverband).
  • KIJK, voor kinderen van ca. 9 jaar (korte leesstukjes met puzzeltjes en vragen; in het bijzonder geschikt voor persoonlijk gebruik).
  • OP WEG, voor kinderen vanaf ca. 10 jaar (opzet van een Bijbels dagboekje; geschikt voor gebruik in gezinsverband).
Bij de kalenders hoort een kartonnen plaat (een ‘schild’), waarin het blokje opgehangen kan worden, die ook als standaard gebruikt kan worden. Dit schild wordt één keer per jaar vernieuwd.

Ook ongedateerde start-kalenders.

Van alle drie de kalenders is ook een dunnere ongedateerde ‘start’ uitgave beschikbaar, met een vergelijkbare opzet als de gedateerde broertjes (8 weken i.p.v. 13). Deze start-blokjes, waarvan de inhoud altijd gelijk is, verouderen niet, wat bij de gedateerde kalenders uiteraard wel het geval is (na 3 maanden zijn ze ‘verlopen’); de start-blokjes zijn daardoor uitermate geschikt om als cadeau-artikel in voorraad te hebben. Ze worden ook veelvuldig gebruikt om uit te delen bij kinderactiviteiten die in de tweede helft van een kalenderkwartaal plaats vinden.

Goed, goedkoop en frequent.

Vrijwilligers van Stichting Interkerk zijn de kalenders gaan maken vanuit de behoefte aan goed,
goedkoop en frequent terugkerend nazorg- en opbouwmateriaal voor het eigen kinderwerk in Hoorn.
Een scheurkalender die elk kwartaal verschijnt en die door vrijwilligers gemaakt wordt (dus zonder kosten aan arbeidsloon en winst), voldoet daaraan. De kalenders worden uiteraard gratis verstrekt en door vrijwilligers bezorgd; onverplichte vrijwillige giften worden natuurlijk op prijs gesteld. Het werk is een ‘geloofswerk’: we verwachten dat God in de kosten ervan voorziet en zijn daar in de meer dan twintig jaar dat we dit werk doen niet in beschaamd. Alle rekeningen konden altijd netjes op tijd betaald worden, ondanks het feit dat daar grote bedragen mee gemoeid waren die onze vermogens ver te boven gingen. Had God niet achter dit werk gestaan dan was het allang tot een einde gekomen. God is goed!

Op dezelfde gratis basis als in Hoorn verstuurt Stichting Interkerk via de post de kalenders aan duizenden belangstellende particulieren in heel ons land (en zelfs ver daar buiten). Daar is wel één voorwaarde aan verbonden n.l. dat tenminste één keer per kalenderjaar een reactie ontvangen wordt, om er zeker van te zijn dat de kalender niet ongelezen in het oud papier terecht komt wanneer kinderen eruit gegroeid zijn. Die reactie kan bestaan uit een telefoontje, briefje of een gift, al was het ‘maar’ 1 cent van mensen die financieel in de problemen zitten.

Op nadrukkelijk verzoek van een aantal abonnees wordt bij elke zending vermeld wat de verzendkosten en de grondstoffenkosten van het blokje waren. ‘Grondstoffenkosten’ zijn alléén de kosten aan papier, drukinkt, lijm e.d., maar niet de kosten van de drukkerij met zijn machines en computers en het loon van de betaalde werknemer die door de groei van het werk noodzakelijk werd als aanvulling op de vrijwilligers.
De gemiddelde kosten die we maken voor een blokje dat in Nederland in de grote kwartaalzending meegestuurd wordt zijn incl. porto ca. 1,75 (de grondstoffenkosten van het blokje zijn ca. 0,60 en van het jaarlijkse schild 0,26; een start-blokje kost ca. 0,50. De exacte kosten worden bepaald door de wisselende papierprijs). De eerste zending van een blokje is het duurst omdat daarop het volle pond aan portokosten betaald moet worden. Voor België gelden de verzendkosten voor de binnenlandse Belgische Post omdat de partij door een vrijwilliger naar België gebracht wordt en bij Bpost aangeboden wordt. Abonnementen in de rest van de wereld worden verstuurd tegen het standaard tarief.

Ook voor kinder-activiteiten en boekwinkels.

De kalenders zijn ook voor kinderactiviteiten en boekwinkels beschikbaar. Ook daaraan worden de
verzend- en grondstoffenkosten genoemd. In tegenstelling tot particulieren vinden we het hier wel redelijk indien tenminste déze kosten worden vergoed.

Extra giften.

Extra giften stellen ons in staat om ook de drukkerijkosten en het loon van onze betaalde medewerker te betalen. Hoe veel ‘moet’ extra betaald worden? Dat weet God beter dan wij, want wij weten niet wat voor kosten we aan onze machines zullen krijgen: bid er daarom voor! Een eventueel batig saldo komt ten goede van ons crisis-opvangwerk.

Bent u nieuwsgierig geworden naar onze kalenders? Bekijk dan de volgende bladzijden en vraag vrijblijvend een gratis proefzending aan of neem een abonnement!