HET BEGIN, kalender voor kinderen van ca. 4 t/m 8 jaar

Kenmerken:

De bijbeltekst, ‘een-woord-voor-deze dag’, die daaronder staat heeft in principe géén relatie met de rest van het blaadje. Het is een door loting verkregen Bijbeltekst, in eerste instantie bedoeld voor de ouders. Op verzoek van een aantal ouders die de tekst toch ook aan hun kinderen mee wilden geven, is hij ontleend aan de gemakkelijke Bijbelvertaling van ‘Het Boek’.