Donatie
  Een
persoonlijke gift
 
  NB. de velden aangegeven met een * zijn verplichte velden.

Ik wil uw werk financieel steunen!

Mijn gift is bestemd voor :

Activiteiten voor het herstel van de eenheid onder de Christenen.
Kalenderwerk voor kinderen
Crisis opvangwerk
Evangelische bibliotheek
Kringloop werk
Kinder-vakantie bijbelweken, incl nazorg
Waar het hardst nodig

Uw persoonlijke gegevens:
* Voorletter of voornaam:
  Tussenvoegsel:
* Achternaam:
* Straat:
* Huisnummer:
* Postcode:
* Woonplaats:
  Land:
* Email adres:
  Telefoonnummer
  Mijn donatie  
* Mijn persoonlijke gift
per maand
per kwartaal
per half jaar
per jaar
eenmalig
Ik maak mijn gift zelf over aan
Stichting Interkerk in Hoorn
- IBAN: NL02 INGB 0001 5450 00 of
- IBAN: NL14 INGB 0000 8905 19 (alleen
   voor scheurkalenders)
Stuur mij een acceptgiro (automatische
incasso is niet mogelijk)
  Vragen/opmerking:


Een gift is aftrekbaar voor de belasting

anbi-logo

Reken deze som uit:

TWEE  +  TWEE =

(Voluit schrijven in HOOFDLETTERS)