Stichting Interkerk in Hoorn (Noord Holland)

Er is veel nood, veel verdriet om ons heen. Velen zetten zich in om hulp te bieden, beroepskrachten en vrijwilligers. Toch vinden veel mensen-in-nood de weg daarheen niet, of te laat, waardoor soms grote schade ontstaat, en dat niet alleen bij de zwakken in de samenleving.

Er is één grote groep mensen die véél meer zou kunnen betekenen voor hun omgeving, maar die ernstig verzwakt is door onderlinge verdeeldheid, gebrek aan visie en bewogenheid: de plaatselijke christenen, die in elke straat wonen, en dus buren zijn van de mensen die hulp van anderen nodig hebben.

Doel van Stichting Interkerk is om tot een krachtig herstel van de eenheid onder de plaatselijke christenen te komen zodat ze teruggaan naar hun wortels en er mede hierdoor een eind komt aan hun ongeloofwaardigheid.

Ondertussen willen de mensen, die zich aangesproken voelen door het (hoge) doel waar Stichting Interkerk voor staat, niet lijdzaam afwachten tot het zover is: als bewijs dat het hun ernst is willen ze ondertussen gezamenlijk diendend bezig zijn in hun omgeving, zoals dat bijvoorbeeld voor de eerste christenen normaal was.

Op de pagina’s van deze website vertellen we u graag wat ons hierbij voor ogen staat en wat de beweegredenen daarvan zijn.