Stichting Interkerk in Hoorn (Noord Holland)

Er is veel nood, veel verdriet om ons heen. Velen zetten zich in om hulp te bieden, beroepskrachten en vrijwilligers. Toch vinden veel mensen-in-nood de weg daarheen niet, of te laat, waardoor soms grote schade ontstaat, en dat niet alleen bij de zwakken in de samenleving.

Er is één grote groep mensen die véél meer zou kunnen betekenen voor hun omgeving, maar die ernstig verzwakt is door onderlinge verdeeldheid, gebrek aan visie en bewogenheid: de plaatselijke christenen, die in elke straat wonen, en dus buren zijn van de mensen die hulp van anderen nodig hebben.

Doel van Stichting Interkerk is om tot een krachtig herstel van de eenheid onder de plaatselijke christenen te komen zodat ze teruggaan naar hun wortels en er mede hierdoor een eind komt aan hun ongeloofwaardigheid.

Op de pagina’s van deze website vertellen we u graag wat ons hierbij voor ogen staat en wat de beweegredenen daarvan zijn.